ความแตกต่างของสินค้าTST

มีระบบดาวเทียมเป็นของตัวเอง คือเป็นของบริษัทชงหัวเทเลคอมเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้การรับส่งข้อมูลสัญญาณสะดวกรวดเร็วและแม่นยำและมีระบบเซิฟเวอร์เป็นของตัวเองไม่ได้มีการเช่าระบบจากบริษัทอื่น

คุณสมบัติอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS

สามารถติดตามและทราบว่ายานพาหนะของท่านกำลังอยู่ที่ไหน จอดหรือวิ่งไปที่ใดโดยไม่ต้องรอให้ยานพาหนะกลับมาที่บริษัท โดยที่สามารถจำกัดความเร็วและตรวจสอบเส้นทางในการขับรถรวมถึงการตรวจสอบระยะทางทั้งหมดได้ อีกทั้งยังมีความเสถียรภาพสูง แม่นยำ มีระบบที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากอุปกรณ์ติดตาม

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะจะแสดงผลการเดินทางยานพาหนะในเวลาจริง ซึ่งท่านจะทราบการเคลื่อนไหวของยานพาหนะในเวลาจริง สถานที่จริง ข้อมูลความเร็วของยานพาหนะได้ตลอดเวลา 24 ชม โดยไม่ต้องให้รอยานพาหนะกลับบริษัทหรือบ้านของท่านก่อนและสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งข้อดีอันนี้ช่วยให้ท่านสามารถคลายความสงสัยได้