GPS ทำอะไรได้บ้าง

สามารถติดตามข้อมูลปัจจุบันได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ตำแหน่ง ความเร็ว พฤติกรรมการขับ สถานะเครื่องยนต์ หรืออื่นๆ ตามความต้องการของคุณเอง

ประโยชน์ของ GPS

ทราบข้อมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการขับ หรือใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

จุดเด่น

เรามีระบบชั้นยอดที่พัฒนาขึ้นเองด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม เราสามารถออกแบบระบบที่เหมาะกับความต้องการของคูณ